Projekt programu Erasmus+
CzechEnglishPolishUkrainian

PARTNEŘI

Záchranná síť pro Ukrajinu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 

V rámci programu Erasmus+ realizujeme v DDM Smetanka od září 2022 projekt Záchranná síť pro Ukrajinu 2022-2-CZ01-KA210-YOU-000091139. Našim partnerem v projektu je Miejska Biblioteka Publiczna Im. Cypriana Kamila Norwida – Centrum Wiedzy w Boleslawcu.
Projekt si klade za cíl podpořit adaptaci a socializaci mladých ukrajinských uprchlíků na české prostředí, rozvoj jejich jazykových kompetencí a sdílení a výměnu zkušeností partnerů projektu.

Projekt jsme představili na úvodní konferenci, která se konala 8. září 2022. Přivítali jsme na ní zástupce městského úřadu, škol, řadu dobrovolníků a zástupců dalších organizací věnujících se pomoci mladým uprchlíkům a samozřejmě ukrajinské rodiny. Zároveň jsme také zrekapitulovali aktivity projektu Adaptační skupiny, které ve Smetance fungovaly hned po příchodu prvních uprchlíků.

Navazujeme tedy na předchozí zkušenosti a znalost problematiky integrace mladých Ukrajinců, zejména týkající se jejich adaptace ve školách a volnočasových aktivitách. To je také nejčastější téma v oblasti poradenství, které je jednou z aktivit projektu. Dále funguje volnočasový klub a konverzace v českém jazyce.

Velmi si ceníme práce koordinátorky projektu Olgy Burkové, která všechny aktivity projektu realizuje spolu s dalšími lektory a dobrovolníky. Díky tomuto týmu se daří navazovat úzkou spolupráci se školami, úřady, poradenskými centry a s mnoha dalšími organizacemi (Rodina v centru, Člověk v tísni, Adra, Rytmus, NPI atd.). To že se nám daří naplňovat cíle projektu vnímáme hlavně díky aktivnímu přístupu účastníků, kteří se zapojují nejen do akcí projektu. Pomáhají nám také s přípravou a organizací dalších volnočasových aktivit pro veřejnost a přirozeným způsobem se tak integrují do naší komunity. Vznikají tak nová přátelství a oboustranně naplňující setkávání, díky kterým se učíme porozumět jeden druhému a získáváme řadu nových zážitků a zkušeností.

AKTIVITY

Pobytová akce Erasmus+ ve volnočasové organizaci Motyčkovic Klika v Liberci.
 Ve dnech 10.-11.3. jsme navštívili prostory  volnočasové organizace a užili jsme si jak večerní tak i dopolední program. Dopolední hry a soutěže proběhly pod vedením lektora organizace. Nejvíce se zaměřovaly na osobnostní rozvoj dětí, jejich potenciál, talent, dovedností a zájmy. Program byl pestrý a zajímavý a děti se skvěle pobavili. Děti se nejen bavily, ale […]
Vánoce a tradice na Ukrajině
Ukrajinské děti se podělily o své tradice jak se slaví Vánoce na Ukrajině. Pozváni byli všichni čeští kamarádi, kteří se zúčastnili divadelního představení o Ukrajinských Vánocích a poté následovalo pohoštění tradičními ukrajinskými pokrmy. Zažili jsme společnou předvánoční atmosféru.
Kariérové poradenství pro studenty
     V kariérovém poradenství se snažíme pomoc zájemcům získat informace o středoškolském vzdělávání v České republice a pomoci s výběrem školy a oboru, podání přihlášek, vyplňování žádosti  a dalším individuálním  poradenstvím.  
1 / 41234