Záchranná síť pro Ukrajinu

Projekt programu Erasmus+
CzechEnglishPolishUkrainian

Výsledky

země

2

partneři

13

subjektů v síti

15

účastníků

73

Snímek obrazovky 2023-11-22 140722

2 partneři

1.DDM SMETANKA

Smetanka – ČESKÁ REPUBLIKA – Dům Děti a Mládeže “SMETANKA”, Nový Bor

2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA – CENTRUM WIEDZY W BOLESŁAWCU

15 zapojených subjektů spolupráce

Snímek obrazovky 2023-12-13 094326

Rodina v centru

 • Spolupráce s místní neziskovou organizací nám umožnila rychle reagovat na potřeby účastníků a vzájemně si pomáhat při podpoře ukrajinské mládeže.
 • Společně jsme zorganizovali více než 55 setkání s poskytováním aktuálních informací – bydlení, práce, požadavky úřadů, možnosti sociální podpory.

Aktivní město a Patron dětí

 

 • Díky spolupráci s těmito organizacemi jsme pomohli mladým lidem a rodinám získat finanční prostředky na školní obědy, peníze na kroužky, tábory a různé volnočasové aktivity pro lepší začlenění.
 • Podpořeno bylo více než 56 účastníků s pomocí této organizace

Pedagogicko psychologická poradna

 • Ve spolupráci s PPP Česká Lípa jsme na školách a rodičovských schůzkách a předávali aktuální informace, a pomáhali dobrému začleňování ve škole.
 • Společné zajištění individuálních a skupinových setkání pro učitele škol, rodiče a děti s předáváním aktuálních informací.

Národní pedagogický institut, NPI

 • NPI nám poskytovalo aktuální informace z oblasti vzdělávání.
 • Mgr. Hana Lipenska a Mgr. Regina Jonášová koordinátoři na podporu vzdělávání dětí / žáků – cizinců, nám ve školách pomáhali s informacemi od MŠMT o vzdělávacím systému, přijímacímu řízení, poskytování brožur a literatury.

Člověk v tísni 

 • Pomoc mládeži při poskytování doučování, psychologické podpory a pomůcek pro výuku.
 • 26 podpořených rodin a 15 mladých lidi, kteří obdrželi počítače

UNICEF a spolupráce s mladými lidmi při podpůrných činnostech 

Centrum na podporu integrace cizinců  –  CPIC

 • Pomoc účastníkům projektu v zprostředkování informaci o poskytnutí sociálního a právního poradenství.
 • Spoluorganizace kurzů českého jazyka včetně adaptačně integračních kurzů pro cizince.
 • Víc než 60 podpořených rodin s dětmi ve výuce českého jazyka.

Spolek milovníků Lvova, Křesova a jihovýchodního pohraničí, pobočka Bolesławiec.

 • Podíleli se na organizaci Snídaně pro osoby z Ukrajiny.

Městský úřad Boleslawiec

 • Poskytoval ukrajinským uprchlíkům komplexní péči od ubytování, psychologické a psychologické pomoci, pomoci s přijetím dítěte do školek a škol, pomoci při hledání zaměstnání, sociální pomoc a dávky, bezplatné oblečení a také stravu.
 • Společná spolupráce při předávání důležitých informací Ukrajinské mládeže

 

Polská policie

 • Předávání ohledně bezpečného chování pro uprchlíky ve městě.
 • Spolupráce na schůzce zaměřené na bezpečné a opatrné chování v Boleslawci.

 

Středisko sportu a volného času Boleslawiec

 • Nabídka sportovních a volnočasových aktivit pro Ukrajinskou mládež.
 • V rámci spolupráce pomohli uspořádat snídani pro Ukrajince.

 

Valtenbergwichtel e. V., Německo

 • Výměna zkušeností s prací s uprchlíky. Mají dlouholetou zkušenost s prací s uprchlíky.
 • Podporovali projekt a současně pracují na společné spolupráci při pokračování projektu.

Reakce zapojených subjektů

Vedoucí centra Bc. Žaneta Kaprasová uvedla:

“Činnost DDM Smetanka je pro celý region nesmírným přínosem, nejen jako podpora uprchlíkům z UA, ale i dalším lokálním partnerům. Velmi smysluplně vnímám Vaše zapojení nejen do pomoci, ale v rámci spolupráce s dalšími partnery, pracujícími s cizinci, vzájemné sdílení informací a koordinační roli. 

Za naše Centrum se jedná především:

 • pomoc při mapování vhodných uchazečů o kurzy ČJ, jež realizujeme,
 • pomoc při sdílení aktivit směřovaných uprchlíkům z UA (sociokurzy),
 • spolupráce v rámci projektu UNICEF a možnost propojení činnosti směrem k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže (personální podpora ze strany CPIC),
 • sdílení příkladů dobré praxe,
 • sdílení kazuistik směrem k našemu OSP. “

 

73 účastníků mládeže z Polska a Česka a přes 300 dalších ukrajinských  účastníků, kteří se účastnili některých aktivit v Polsku nebo Česku.

a vyhodnocení dotazníků od účastníků

Přínosem spolupráce v projektu byla

 • výměna osvědčených pracovních a komunikačních postupů s účastníky projektu,
 • výměna zkušeností, jak nejlépe zapojit ukrajinské uprchlíky do aktivního trávení volného času,
 • mezinárodní dosah a informovanost partnerských i dalších organizacích o problémech mládeže,
 • zvýšení efektivity pomoci,
 • schopnost řešit nedostatky a problémy (analýza problémů),
 • lepší koordinace činností v souladu s vývojem mezinárodní situace,
 • rozšíření stávající nabídky aktivit pro ukrajinské uprchlíky o osvědčené aktivity z jiné partnerské země.

Mezi faktory, které měly pozitivní vliv na navázanou spolupráci, patřily:

 • účinný a vhodný tok informací,
 • vysoká úroveň kompetencí koordinátorů projektu,
 • znalost společných činností,
 • dostupnost a vstřícnost,
 • popis společných cílů.

Spolupráce institucí je důležitým prvkem v procesu řízení dalšího rozvoje systému sociální péče a integrace. Rodí se nápady a plány na další společné aktivity.

Konkrétní výsledky spolupráce s polským partnerem v projektu:

Samotnou spolupráci s polským partnerem hodnotíme jako povedenou. Ukázal se být cenným zdrojem inspirace a obohacení pro naše aktivity. Nejenže naše vzájemná spolupráce rozšiřovala možnosti aktivit pro mládež, ale také nám umožnila sdílet myšlenky a porovnávat potřeby mládeže jak v České republice, tak v Polsku. Během přípravy projektu jsme očekávali, že specifická situace mladých uprchlíků bude vyžadovat speciální přístup a přípravu. V důsledku toho jsme na české straně v rámci projektu vypracovali pilotní místo pro pracovníka koordinátora aktivit, který byl prostředníkem mezi mladými uprchlíky. Tento koordinátor hrál klíčovou roli při úspěšném fungování projektu a vytvoření podpůrného prostředí pro zapojení a integraci uprchlíků do naší společnosti, také pro koordinaci projektu i vedení komunikace s polskou stranou.

Základem naší spolupráce byla pravidelná komunikace, online setkání, zápisy z těchto setkání, emaily a průběžná komunikace prostřednictvím nástrojů Facebook, Whatsapp, Viber. Tyto komunikační nástroje byly také využity pro sdílení informací a přímou práci s účastníky, protože umožnily rychlý přenos poznatků a informací.

Naše partnerství bylo podpořeno vzájemnou pomocí a podporou při řešení problémů nebo otázek, které v průběhu projektu na obou stranách vznikly.

Konkrétní výsledky spolupráce:

 • Společná webová stránka
 • Pravidelné měsíční porady nad chodem projektu
 • Zapojení 73 účastníků ukrajinské mládeže
 • Organizace Závěrečné konference, na níž došlo ke sdílení zkušeností, výsledků zapojených organizací a vyhodnocení spolupráce.
 • Zápis poznatků ze závěrečné konference, prezentace výsledků jednotlivých dílčích spoluprací (Smetanka, Unicef, CPIC)
 • 15 zapojených spolupracujících subjektů
 • Další rozvíjející se mini-spolupráce mezi partnery, snaha navázat na malý projekt projektem velkým
 • Centrum „Copernicus“ předal po ukončení projektu Knihovně v Polsku 10 000 zlotých na pokračování klubu pro malé děti a matky, aby aktivita mohla pokračovat
 • Česká strana prezentovala projekt formou kulatých stolů, i CPIC a UNICEF pro tvorbu analýzy uprchlíků.
 • Oslovení škol v regionu Nový Bor s vysvětlováním principu českého školství pomocí Příručky o Vzdělávání v České republice pro rodiče. Publikace: Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

Závěrečná konference projektu

 • spolu s Polskými partnery a spolupracujícími organizacemi jsme vzájemně prezentovali výsledky, zážitky a hodnocení dosavadní spolupráce,
 • byly srovnány postupy a metodiky, které obě organizace používaly, které byly přínosné pro obě strany. Ukázalo, že Polská strana nezná obdobnou spolupráci s UNICEF, jaká probíhá na české straně,
 • poskytla prostor pro diskusi o budoucí spolupráci a možných projektech. Ukázalo se, že role koordinátora je velmi přínosná, ale že část opatření, která byla realizována by vhodně doplňovala školní systém nejenom pro ukrajinskou mládež, ale také pro českou a polskou mládež,
 • byly diskutovány nové možnosti spolupráce a plány na další projekty,
 • spolupráce s partnerskými organizacemi a polskými partnery během této konference byla klíčová pro sdílení znalostí, zkušeností a pro navázání budoucí spolupráce pro dosažení společných cílů.