Záchranná síť pro Ukrajinu

Projekt programu Erasmus+
CzechEnglishPolishUkrainian

19.6.2023 úspěšně proběhla závěrečná konference „Záchranná síť pro Ukrajinu“

Máme velkou radost, že  se v pondělí dne 19.6.2023  úspěšně konala v prostorách Domu děti a mládeže Smetanka, Nový Bor  závěrečná konference s názvem „Záchranná síť pro Ukrajinu“. Tato významná událost se konala s cílem sdílet zkušenosti, výsledky a přínosy projektu Erasmus+ „Záchranná síť pro Ukrajinu“ a reflektovat na jeho dosažené úspěchy.

    Na konferenci jsme se zaměřili na zásadní aspekty projektu, včetně adaptace a socializace mladých ukrajinských uprchlíků v českém prostředí, rozvoje jejich jazykových kompetencí a integrace do českého školství. Bylo to obohacující setkání, které nám umožnilo prezentovat naše přístupy, postupy a doporučení pro úspěšnou integraci ukrajinské mládeže.

   Hlavními řečníky na konferenci byli odborníci z různých oblastí, včetně zástupce Národního pedagogického institutu, Pedagogicko-psychologické poradny, Centra podpory pro integraci a adaptaci cizinců, UNICEF a dalších relevantních organizací. Jejich prezentace a příspěvky nám poskytly cenné poznatky a nové perspektivy na problematiku integrace mládeže.

   Chtěli bychom vyjádřit svou vděčnost všem účastníkům, řečníkům, partnerům a organizátorům, kteří přispěli k úspěchu této závěrečné konference. Vaše angažovanost, zkušenosti a podpora jsou nepostradatelné pro úspěch projektu „Záchranná síť pro Ukrajinu“ a pro další integraci a socializaci ukrajinské mládeže.

  Děkujeme Vám všem za účast a za Váš přínos. Těšíme se na budoucí spolupráci a na další setkání.