Záchranná síť pro Ukrajinu

Projekt programu Erasmus+
CzechEnglishPolishUkrainian

PORADENSTVÍ

Na školách jsme pomáhali se zapisem děti do škol a s poradenstvím rodičům se  seznámením se o vzdělávacím systému v České republice – jak se přihlásit do školních bakalářů, školní jídelny atd. Poradenství probíhalo ve školách v pravidelných setkáních s vedením školy  a rodiči, aby porozuměli školskému systému a aby vyřešili všechny potřeby rodičů a dětí. 

Potřebnost byla v koordinaci a seznámení žáků a jejich rodičů se školními právy a povinnostmi, individuálně jsme je seznamovali s třídním kolektivem na základní škole a s třídou, pomáhali s tlumočením a pochopením pravidel chování, se zvyklostmi a životním stylem a dále s běžným režimem a uspořádáním dne a s vyučováním, komunikací se školou, informacemi co je  žákovská knížka  a její  elektronickou verzí, k čemu slouží a jak se předávají důležité informace od školy k rodičům a naopak. 

Spolupráce se školou pomáhá porozumění  s dětmi a rodiči a pomáha  předat důležité informace, aby nedošlo k nedorozumění a aby se děti cítili lépe a v pohodě, i když na začátku všemu neporozumí.

TÉMATA:

  • seznámení se školními právy a povinnostmi, pravidla chování
  • s běžným režimem a uspořádáním dne a vyučování.
  • seznámení s třídním kolektivem
  • pomoc s tlumočením v komunikaci se školou 
  • konzultace s vyučujícími a rodiči
  • pomoc se zajištěním psychické pohody dětí