Projekt programu Erasmus+
CzechEnglishPolishUkrainian

Příběh o Mikulášovi v českém jazyce

          Akce Domu dětí a mládeže Smetanka a příběh o Mikulášovi v českém jazyce 

 Cílem bylo seznámit české kamarády s příběhem o Mikulášovi a vážit si nadĕje, stále udržovat lásku ve svých srdcích a způsobit pozitivní emocionální postoj. To se nám podařilo a měli jsme krásnou předvánoční atmosféru přátelství. Za podpory Kultury Nového Boru se  příběh uskutečnil v Navrátilově sále 6.12.2022, děkujeme za spolupráci a prostory poskytnuté pro vystoupení dĕti.

 A díky spolupráci DDM Smetanka a neziskové organizace Rodina v centru jsme mohli za financování firmy Klarios dětem připravit sladké dárky od Mikuláše. Udělali jsme velkou radost všem dětem.

Máme příběh o Mikulášovi natočený na youtube : 

PŘÍBĚH MIKULÁŠE – YouTube

 Příběh Mikuláše jsme dále hráli 9.12.2022 v Husitském kostele v Arnultovicích –  Nový Bor. 

Díky farařce Hedvice Zimmermanové dětí měli Adventní víkend v kostele sv. Ducha v Arnultovicích. V jeho okolí jsme mohli v pátek navečer potkat anděla, Mikuláše, Lucii, Barboru, Ambrože a dokonce i vánočního muže. Putování za hvězdou s adventními bytostmi připomnělo tradice a zvyky spojené s předvánočním časem. Ukrajinské děti zahrály v češtině příběh o Mikulášovi, v němž přiblížily tradice tohoto svátku v jejich zemi. 

Dĕtí z DDM Smetanka mĕli další vystoupení 14.12.2022 pro žáky základní školy u Lesa.

Chtěli jsme žákům předvést, jak děti s odlišným mateřským jazykem zvládly přednášet v češtině celý příběh. 

Dĕti ze ZŠ U Lesa nás ocenili velkým potleskem, protože se jím naše veselé  představení velice líbilo. Dĕkujeme paní ředitelce Ivě Kolčové za tuto možnost a přejeme si do budoucna další vystoupení a spolupráci se školami 

 Díky projektu můžeme pokračovat v činnosti dál.